• Chương trình đào tạo: Phát triển Năng lực lãnh đạo

  09/12/2011 15:30:28 PM

  Để trở thành một người lãnh đạo xuất chúng đòi hỏi một chặng đường dài rèn luyện và học hỏi. Người lãnh đạo của một tổ chức, doanh nghiệp cũng giống như thuyền trưởng của một con tàu giữa đại dương, vượt qua sóng dữ hay đắm chìm dưới đáy biển phụ thuộc vào tài năng và bản lĩnh của thuyền trưởng

 • A.1.5 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

  06/12/2011 14:48:15 PM

  Mục đích: Khóa học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cập nhật về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, bao gồm các kỹ thuật và kỹ năng cơ bản là kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng điều hành hiệu quả cuộc họp, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo qua đó giúp học viên thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ứng dụng những kỹ năng này vào thực tiễn công tác của mình nhằm nâng cao hiệu suất công tác.

 • A.1.1 Kỹ năng lãnh đạo

  06/12/2011 09:44:44 AM

  Mục đích: Khóa tập huấn nhằm giới thiệu kiến thức và khái niệm liên quan tới quản lý, lãnh đạo trong môi trường đang thay đổi nhanh chóng hiện nay; trang bị một số kỹ thuật và kỹ năng thích hợp để nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo tại cơ quan/đươn vị; từ đó giúp nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo cũng như quản lý trong điều hành, chỉ đạo và quản lý công tác trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.

 • A.1.2 Kỹ năng phân tích và phát triển tổ chức

  12/10/2011 10:18:50 AM

  Mục đích: Khóa học thiết kế nhằm giới thiệu với học viên các khái niệm cơ bản về tổ chức và phân tích tổ chức; trang bị những kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để phân tích, tái cơ cấu tổ chức, và bố trí cán bộ, công chức phù hợp trong tổ chức; qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính hiện nay.

 • A.1.3 Kỹ năng lập kế hoạch công tác

  12/10/2011 10:12:52 AM

  Mục đích: Khóa học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cập nhật về lập kế hoạch công tác; trang bị  một số kỹ năng, kỹ thuật thiết yếu để lập và triển khai thực hiện kế hoạch một cách hiệu lực và hiệu quả; qua đó giúp học viên thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ứng dụng kỹ năng này vào thực tiễn công tác của mình nhằm nâng cao hiệu suất công tác.

 • A.1.4 Quản lý đào tạo và phát triển

  03/12/2011 10:33:08 AM

  Mục đích: Khóa học thiết kế nhằm giới thiệu với học viên kiến thức và các khái niệm cơ bản về đào tạo và quản lý đào tạo; trang bị những kỹ năng và kỹ thuật về điều tra nhu cầu, thiết kế chương trình, tổ chức đào tạo, kiểm tra học viên và đánh giá chương trình đào tạo; qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đào tạo năng lực cho cán bộ, công chức trong môi trường cải cách hành chính hiện nay.

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...