12/10/2011 10:12:52 AM

A.1.3 Kỹ năng lập kế hoạch công tác

(Lượt xem: 2244)


I. MỤC ĐÍCH:
Khóa học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cập nhật về lập kế hoạch công tác; trang bị  một số kỹ năng, kỹ thuật thiết yếu để lập và triển khai thực hiện kế hoạch một cách hiệu lực và hiệu quả; qua đó giúp học viên thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ứng dụng kỹ năng này vào thực tiễn công tác của mình nhằm nâng cao hiệu suất công tác.

II. ĐỐI TƯỢNG: Thiết kế cho các cán bộ quản lý cấp trung thuộc các bộ, ngành ở Trung ương và cấp tỉnh, mỗi lớp 30 người.

III. THỜI LƯỢNG: 3 ngày 

IV. KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT ĐƯỢC:
Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ có thể:
- Hiểu được khái niệm, các nguyên tắc, yêu cầu đối với lập kế hoạch công tác;
- Phân biệt được các loại kế hoạch chủ yếu hiện nay;
-  Áp dụng tư duy sáng tạo trong quá trình lập kế hoạch;
- Vận dụng được ít nhất 3 công cụ, kỹ thuật trong lập và triển khai thực hiện kế hoạch;
- Xây dựng được các tiêu chí định lượng trong lập kế hoạch;
- Đánh giá được tính khả thi của bản kế hoạch công tác đã lập ra;
- Trình bày được các bước thẩm định và thông qua kế hoạch;
- Nhận thức được tầm quan trọng của lập kế hoạch  về vai trò lãnh đạo và sự cần thiết vận dụng các kỹ năng quản lý trong công tác tại cơ quan/đơn vị/tổ chức mình.

V. NỘI DUNG:
- Tổng quan về lập kế hoạch
- Các kỹ năng/kỹ thuật/công cụ thiết yếu trong lập kế hoạch
- Lập kế hoạch phát triển, kế hoạch công tác, kế hoạch dự án
- Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch và đánh giá
Nội dung này được chi tiết hóa thành các buổi/ngày giảng cụ thể.

VI. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
Kết hợp giữa thuyết trình với các phương pháp và kỹ thuật đào tạo hai chiều theo hướng lấy người học làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của người học như động não, thảo luận tổ, bài tập theo cặp, bài tập tình huống, đóng vai v.v.

VII. GIẢNG VIÊN:
- TS. Nguyễn Khắc Hùng
- ThS. Nguyễn Tiến Dũng

(HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ NHU CẦU)

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...