03/08/2010 14:15:43 PM

đào tạo liên kết

(Lượt xem: 3988)

CÁC KHÓA CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP


(Công ty MCaD phối hợp cùng Công ty Tổ chức và Con người (P&O) của Vương quốc Anh tổ chức các khóa về kỹ năng điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo và quản lý các tập đoàn, công ty. Khóa học này do các giảng viên Vương quốc Anh và Việt Nam cùng giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt.)

Khóa học 2 ngày này sẽ giới thiệu các kỹ năng điều hành thiết yếu về thực tiễn quản lý doanh nghiệp nhằm bảo đảm thành công. Mục tiêu khóa học nhằm phát triển năng lực điều hành về:

 • Xây dựng các chiến lược kinh doanh đổi mới
 • Quản lý thực thi công tác của doanh nghiệp
 • Tiếp thu những thay đổi cần thiết để cải tiến hoạt động kinh doanh
 • Lãnh đạo và nhận trách nhiệm về các đội hoạt động hiệu quả cao

Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và tại Vương quốc Anh.

Khóa học này cũng có thể điều chỉnh đề phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Đề cương khóa học

1. Quản lý chiến lược

Thiết kế cho:
Những người điều hành cần phát triển các chiến lược kinh doanh đổi mới để doanh nghiệp của họ có thể đáp ứng hiệu quả đối với sự thay đổi phức tạp trên bình diện toàn cầu.

Nội dung:
Một chiến lược thường được định nghĩa như là kế hoạch hành động dài hạn thiết kế nên nhằm đạt được mục đích cụ thể. Tuy nhiên, các chiến lược cũng có thể là các quá trình thay đổi tăng dần dù có hay không định hướng nhận thức. Khóa học này sẽ hướng dẫn cho các học viên những cách thức khác nhau để giá các vấn đề chiến lược và quyết định các phương thức tiếp cận khác nhau cho giải pháp của họ, cũng như xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh doanh theo kế hoạch hay đột xuất.

 • Dự kiến chiến lược và lập kế hoạch chiến lược
 • Chiến lược và sự phức tạp
 • Chiến lược và đổi mới
 • Chiến lược và kiểm soát quản lý

2. Quản lý thực thi công việc

Thiết kế cho:
Những nhà điều hành mong muốn cải thiện hiệu quả của nhân viên của họ nhằm đạt được mục tiêu cao trong kinh doanh.

Nội dung:
Thực thi công việc có thể định nghĩa như là một tiến trình bao gồm các hành động theo kế hoạch để đem lại các kết quả mong muốn hoặc tạo nên những điều kiện thích hợp để mang lại tác động kinh doanh. Khóa học này sẽ tạo điều kiện cho học viên xác định những nhân tố mang lại hiệu quả thực thi cao và gắn kết các mục tiêu kinh doanh với thực thi công việc của cá nhân và nhóm.

 • Hiểu được thực thi công việc của tổ chức

 • Cân bằng phiếu điểm

 • Xây dựng các hệ thông quản lý thực thi công việc

 • Cải tiến thực thi công việc của nhân viên

3. Thay đổi tổ chức

Thiết kế cho:
Những nhà điều hành mong muốn thay đổi nhóm và tổ chức cyar họ để đón nhận những thách thức kinh doanh mới

Nội dung:
Trong một môi trường toàn cầu thay đổi nhanh chóng, mỗi doanh nghiệp cần thường xuyên thay đổi các chiến lược, cơ cấu, và quy trình của mình để đáp ứng những thách thức mới. Khóa học này sẽ tạo điều kiện để các học viên hiểu được những tác nhân thay đổi và họ có thể thiết kế và thực hiện chương trình thay đổi nhằm mang lại tổ chức kinh doanh thực thi đổi mới với hiệu quả cao.

 • Văn hóa tổ chức

 • Các phương thức tiếp cận văn hóa tổ chức

 • Những tác nhân và cản trở đối với sưh thay đổi

 • Thiết kế và quản lý các chương trình thay đổi

4. Lãnh đạo

Thiết kế cho:
Những nhà điều hành mong muốn có nhận thức sâu hơn về bản thân mình với tư cách là nhà lãnh đạo và có tư duy sâu sắc đối với các cách thức lãnh đạo và quản lý khác nhau. Hãy chuẩn bị để đương đầu với thử thách.

Nội dung:
“Thế giới này sẽ thuộc về những nhà lãnh đạo có tâm huyết và định hướng – những người không chỉ có đầy lửa nhiệt tình mà còn biết cách truyền sinh lực cho những người họ lãnh đạo” (Jack Welch).
“Hãy nhẹ nhàng và có thể cứng rắn; hãy quyết đoán và có thể tự do; tránh tự mình đi trước người khác và bạn có thể trở thành một lãnh đạo trong mọi người” (Lão Tử).

Trên cơ sở các quan niệm của người phương Đông và phương Tây về lãnh đạo, chúng ta sẽ xem xét những nội dung sau đây:

 • Cách thức phải làm và cách thức nên tránh

 • Tôi nên trở thành người lãnh đạo thế nào

 • Tìm kiếm lời nói và câu chuyện authentic của bạn

 • Con đường học tập và phát triển

 

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...