• Khách hàng của chúng tôi

  02/12/2011 12:51:14 PM

  Công ty MCaD đã cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo cho hàng loạt khách hàng:

 • Dịch vụ tư vấn và đào tạo dành riêng cho Doanh Nghiệp

  02/12/2011 12:50:29 PM

  Là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các thành phần kinh tế, Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo quản lý (MCaD) mong muốn và nỗ lực không ngừng để trở thành địa chỉ tư vấn và đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp. Mục đích nhằm góp phần nâng cao và phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ quản lý và thực hiện của các doanh nghiệp.

 • Dịch vụ cho doanh nghiệp

  02/12/2011 12:49:44 PM

  Doanh nghiệp, công ty mới thành lập, cần tư vấn hoạch định chính sách phát triển và kinh doanh mạnh và bền vững.

 • Giới thiệu về công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản Lý (MCaD)

  08/12/2011 15:01:17 PM

  Công ty Tư vấn & Phát triển Quản lý (MCaD) do các chuyên gia tư vấn cao cấp và giảng viên nhiều kinh nghiệm về quản lý cả trong và ngoài nước thành lập năm 2003, đến năm 2009 chuyển thành Công ty Cổ phần. Những thành viên sáng lập và cán bộ quản lý của Công ty là những người được đào tạo có hệ thống và có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực quản lý khu vực công, xây dựng năng lực, và trong hỗ trợ phát triển và xóa đói giảm nghèo.

 • Hội đồng quản trị

  02/12/2011 12:45:36 PM

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...