20/01/2016 14:46:21 PM

Tài liệu: "KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CẤP TỈNH"

(Lượt xem: 2671)
Chương trình cải cách hành chính (CCHC) tổng thể giai đoạn 2001-2010 tập trung vào hàng loạt các cải cách cơ bản như thực hiện tổ chức lại các cơ quan hành chính và phân cấp quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng quản lý chất lượng theo ISO và cải tiến các dịch vụ hành chính thông qua các bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận một cửa - OSS). Mặc dù cần tiếp tục cải tiến thêm, song đã đạt được một số kế quả đáng kể ban đầu. Chương trình cải cách hành chính tổng thể giai đoạn 2011-2020 chú trọng hơn nữa vào việc tăng cường chất lượng thực thi công tác và ra được kết quả.
Giai đoạn 1 của Chương trình hỗ trợ các tỉnh tham gia lập kế hoạch và triển khai kế hoạch CCHC hành năm. Với hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật của DANIDA, các tỉnh đã chuẩn bị ngân sách và kế hoạch CCHC hàng năm, kết hợp giữa nguồn vốn của Danida và của tỉnh. Nhìn chung, phần lớn ngân sách CCHC dành cho việc nâng cấp các đơn vị “một cửa”, cải tiến thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO và thúc đẩy CCHC theo tinh thần chương trình CCHC chung của Chính phủ. Một trong những lĩnh vực chủ yếu trong CCHC là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC).
Mục đích của cuốn sách này là nhằm chia sẻ các bài học và phương pháp luận đã được 5 tỉnh tham gia chương trình xây dựng nên và thực hiện trong giai đoạn 1 của Chương trình. Cuốn sách không phải là phần lý luận chung về CCHC và không bao gồm tất cả các mô hình, phương pháp và công cụ cần có cho tất cả các phương diện thực hiện CCHC. Ví dụ, cuốn sách không đề cập tới các phương pháp luận nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính hay xây dựng đơn vị “một cửa”. Thực sự, nếu xây dựng một cuốn sách toàn diện cho mọi hoạt động trong Chương trình cải cách hành chính tổng thể thì sẽ rất dày.
Cuốn sách bắt đầu với phần tổng quan về CCHC và các ưu tiên của Chính phủ về lĩnh vực này, tiếp theo là các quy trình và công cụ xây dựng kế hoạch CCHC căn cứ theo kết quả, các cơ chế hỗ trợ việc thực hiện và làm thế nào để theo dõi và đánh giá CCHC. Cuốn sách cũng mô tả nên xây dựng năng lực như thế nào và trình bày một số ví dụ về việc xây dựng các khóa đào tạo năng lực cho CBCC. Sau cùng, cuốn sách cũng đề cập tới các kênh thông tin, tuyên truyền về CCHC cho người dân và gợi ý cách thức làm thế nào để cải tiến có hiệu quả công tác truyền thông này.
Nhóm biên soạn:
TS. Nguyễn Khắc Hùng (Đồng Chủ biên)
TS. Yeow Hua Poon (Đồng Chủ biên)
TS. Đinh Duy Hòa
ThS. Nguyễn Tiến Dũng
TS. Nguyễn Xuân Nguyên
Sở Nội vụ các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đắk Nông
MCaD-Sach lap KH va thuc hien KH CCHC cap tinh 2013.pdf
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...