20/01/2016 14:35:26 PM

BÁO CÁO: "KẾT QUẢ PHÁT HIỆN SƠ BỘ NGHIÊN CỨU LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21"

(Lượt xem: 1569)
Trong nhiều năm qua đã có nhiều nghiên cứu và bài viết về lãnh đạo và quản lý. Từ xa xưa, một số triết gia như Khổng Tử, Tôn Tử và Lão Tử ở phương Đông; Plato, và sau này Plutarch và Machiavelli (với 'The Prince') ở phương Tây đã đưa ra các luận thuyết về các lĩnh vực khác nhau trong lãnh đạo. Trong thời hiện đại, chủ đề lãnh đạo và quản lý được đề cập nhiều hơn tại các trung tâm nghiên cứu và giảng dạy ở các quốc gia phương Tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, chỉ có một số ít các lý thuyết gia hiện đại quan tâm nhiều đến câu hỏi "Lãnh đạo ở đâu?". Hiện ta đều biết là đang có sự thay đổi về nội dung và phong cách lãnh đạo, nếu không về những nguyên tắc cơ bản, thì chắc chắn cũng về thực tiễn và những thách thức trong lãnh đạo, trong các nền văn hóa và các khác nhau trên thế giới. Ảnh hưởng của văn hóa, và do vậy của cả các tiêu chuẩn xã hội có tác động đến lãnh đạo, hầu như chưa được tìm hiểu trong tất cả các nghiên cứu, ngoại trừ các nghiên cứu tình hình ở phương Tây (và cơ bản là ở Hoa Kỳ). Do vậy, không có gì ngạc nhiên trước thực tế là các nội dung giảng dạy mang tính học thuật về lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam thường dựa trên thực tiễn của phương Tây hơn là những thực tiễn của các tổ chức hàng đầu (nhà nước, tư nhân và tự nguyện) trong xã hội Việt Nam.
Mục đích của cuộc phỏng vấn khảo sát này nhằm xác định ra được những vấn đề cụ thể mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt trong môi trường văn hóa tổ chức và xã hội Việt Nam, cũng như nhận thức của họ về sự phát triển cần thiết để đáp ứng với những thách thức của thế kỷ 21. Những phát hiện từ các cuộc phỏng vấn được phân tích để cung cấp những thông tin sâu về những điểm mạnh và điểm yếu của lãnh đạo Việt Nam, những khác biệt giữa phương Đông và phương Tây về phương pháp tiếp cận vấn đề lãnh đạo, và những thích ứng cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể cạnh tranh thành công trong nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu sơ bộ, được sử dụng làm thông tin đầu vào để thảo luận tại Hội thảo về lãnh đạo trong Thế kỷ 21, tổ chức vào tháng 11/2015 tại Hà Nội. Sau Hội thảo, sẽ phân tích sâu hơn để xuất bản một cuốn sách về nội dung này.
Các chuyên gia gồm các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về Phát triển Tổ chức và Đào tạo Hỗ trợ Quản lý liên kết với nhiều trường đại học tại Hà Nội. Các thành viên chính trong nhóm chúng tôi gồm: Yeow Poon, Mel Blunt, Nguyễn Khắc Hùng và Nguyễn Tiến Dũng. Bốn chúng tôi có hơn 130 năm kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý và phát triển tổ chức, đồng thời có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Việt 2 Nam và hơn 60 quốc gia trên thế giới.
LMI-MCaD Bao cao ve Lanh dao trong The ky 21 (Vie).pdf
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...