• THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

  15/02/2019 08:03:22 AM

  Giới thiệu: Một trong những mảng hoạt động và kinh doanh chủ chốt của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD) trong nhiều năm qua là nghiên cứu, thiết kế và thực hiện thành công các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực (Competency-Based Training) quản lý và thực thi công việc cho người trưởng thành thuộc các khu vực từ nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các doanh nghiệp. Với tri thức sâu tiếp thu từ những hệ thống giáo dục hàng đầu trên thế giới, kỹ năng và kinh nghiệm thu nhận được qua thực tiễn, bài viết dưới đây giúp cho các nhà thiết kế chương trình và cán bộ quản lý đào tạo có cái nhìn tổng quan và tương đối chi tiết về chương trình đào tạo nhân viên. Tác giả cung cấp phiếu khảo sát phong cách học tập để hiểu rõ hơn phong cách của mỗi cá nhân khi tham gia đào tạo.

 • MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

  05/02/2019 15:34:49 PM

  Cùng với sự thay đổi chóng mặt của khoa học, công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4,0 và nghệ thuật quản trị, môi trường hoạt động và kinh doanh hiện nay thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Các nhà quản lý, lãnh đạo của tổ chức, doanh nghiệp gặp phải những thách thức không nhỏ, đồng thời cũng đứng trước những cơ hội to lớn. Bài viết dưới đây trình bày một số mô hình quản lý sự thay đổi trong tổ chức, gắn kết với việc phân tích và thiết kế chiến lược quản lý thay đổi, nhất là trong doanh nghiệp. Điều quan trọng là nhà quản lý, lãnh đạo của tổ chức, doanh nghiệp cần vận dụng linh hoạt và phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh và điều kiện thực tiễn của đơn vị mình.

 • TẠO ĐỘNG CƠ/ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN

  04/02/2019 10:00:21 AM

  Động cơ (Motive) là cái mà ta không trực tiếp quan sát được, chỉ có thể nhận biết được thông qua một quá trình suy diễn, vì vậy, động cơ chỉ có thể xác định thông qua việc đánh giá, suy diễn mà thôi.

  Động cơ là cái gì đó thúc đẩy, chỉ đạo hành vi con người, tăng cường cho con người nhiệt huyết thực hiện công việc, tăng cường tính bền bỉ cho con người trong hành động.

 • MỘT MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC PHÙ HỢP TRONG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NƯỚC TA TRONG KỶ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  04/02/2019 10:04:33 AM

  1.1 Kinh tế tri thức trong kỷ nguyên CMCN 4.0

  Lao động sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ bao giờ cũng phải dựa vào tri thức, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít . Kinh tế nông nghiệp, khởi đầu cách đây khoảng mười ngàn năm, phải dựa nhiều vào hiểu biết về canh tác, chăn nuôi, thời tiết... tức là những tri thức cơ bản về nông nghiệp.

 • BÁO CÁO: "KẾT QUẢ PHÁT HIỆN SƠ BỘ NGHIÊN CỨU LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21"

  20/01/2016 14:35:26 PM

 • Tài liệu: "KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CẤP TỈNH" (P2)

  20/01/2016 14:44:30 PM

  BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC THI CÔNG TÁC THEO KẾT QUẢ TẠI 5 TỈNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GOPA
  Trong khuôn khổ Chương trình Quản trị Nhà nước và Cải cách Hành chính Giai đoạn II (GOPA II, 2012-2015) do Đan Mạch tài trợ

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...