• ĐỔI MỚI KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Bài 2)

  15/05/2020 11:11:36 AM

  Các công nghệ mới trên thế giới, đặc biệt là công nghệ số đang biến đổi và phát triển với tốc độ vô cùng nhanh. Định luật Moore cho rằng cứ 18 tháng, hiệu suất xử lý của con chíp máy tính lại tăng gấp đôi cho đến nay vẫn đứng vững. Sự phát triển đồng thời của hàng loạt công nghệ đỉnh cao và khả năng tập trung nguồn vốn cũng như chất xám tại các trung tâm nghiên cứu xuất sắc trực thuộc các trường đại học, các tập đoàn công nghệ là lý do khiến vòng đời của sản phẩm ngày càng ngắn hơn.

 • ĐỔI MỚI KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Bài 1)

  15/05/2020 11:07:54 AM

  Chúng ta đang chứng kiến buổi bình minh của thời đại công nghiệp 4.0 khi mà hàng loạt tiến bộ công nghệ, đặc biệt là công nghệ số bắt đầu mang lại những tiện ích vốn trước đây chỉ xuất hiện trong sách khoa học viễn tưởng, đồng thời gây ra những biến đổi sâu sắc ở nhiều khía cạnh của cuộc sống, định nghĩa lại các ngành công nghiệp, làm thay đổi các quan hệ lao động, v.v.

 • XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Bài 11: Chiến lược doanh nghiệp (Xây dựng chiến lược)

  17/04/2020 14:44:51 PM

  Quy trình xây dựng chiến lược được trình bày ở trên và hàng loạt các kỹ thuật/công cụ phân tích ở mỗi công đoạn vẫn tồn tại một số hạn chế cả về chủ quan và khách quan mà các nhà hoạch định chiến lược cần lưu ý nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

 • XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Bài 10: Chiến lược doanh nghiệp (Xây dựng chiến lược)

  17/04/2020 14:42:26 PM

  Ma trận SWOT chéo. Tại bước này, phân tích nhằm đưa ra các phương án chiến lược doanh nghiệp có thể theo đuổi. Cơ bản, có bốn nhóm phương án chiến lược

 • XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Bài 9: Chiến lược doanh nghiệp (Xây dựng chiến lược)

  17/04/2020 14:36:39 PM

  Ma trận EFE (External Factor Evaluation) là bước tiếp theo trong triển khai phân tích SWOT, đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp . Qua đó giúp nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ phản ứng của doanh nghiệp với những cơ hội, nguy cơ và đưa ra những nhận định về các yếu tố tác động bên ngoài là thuận lợi hay khó khăn cho công ty.

 • XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Bài 8)

  14/03/2020 11:01:01 AM

  Một công cụ hữu ích có thể giúp đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của công ty là ma trận hồ sơ cạnh tranh còn được gọi là ma trận CPM (Competitive Profile Matrix).

First <<< 1 2 3 4 5 ... >>> Last
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...