• Khóa Kỹ năng Lập kế hoạch, Tổ chức công việc, Quản lý thời gian hiệu quả

  08/10/2019 10:25:46 AM

  Tiếp nối thành công của hàng loạt khóa đào tạo bồi dưỡng năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức trong nhiều năm qua, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI-MCaD) tổ chức Khóa Kỹ năng Lập kế hoạch, Tổ chức công việc, Quản lý thời gian hiệu quả. Khóa học này thực hiện tại Thành phố Vũng Tàu cho 34 học viên là cán bộ, công chức thuộc các chi nhánh NHNN khu vực phía Nam.

 • Tập huấn “Phân tích chính sách - Kinh nghiệm và thực hành”

  08/10/2019 10:15:42 AM

  Sáng Thứ Ba, 1 tháng 10 năm 2019, tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam, số 14 phố Trần Bình Trọng, thành phố Hà Nội, Viện Lãnh đạo và Quản lý - Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý (LMI-MCaD) phối hợp với Tổ chức OXFAM Việt Nam và Liên minh Nước sạch (LMMS) tổ chức khóa tập huấn “Phân tích Chính sách - Kinh nghiệm và Thực hành.”

 • Tổ chức theo dõi tiến độ Dự án Hỗ trợ Tăng cường Năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  12/09/2019 18:04:19 PM

  Sáng thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019, tại Nhà Quốc hội, số 22 Hùng Vương, Hà Nội, Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD) đã cùng BQL dự án JICA và một số đơn vị Văn phòng Quốc hội đã hop về tổ chức hoạt động theo dõi tiến độ giữa kỳ dự án “Hỗ trợ Tăng cường Năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam” (2017 – 2021).

 • Tập huấn Kỹ năng Lập Kế hoạch, Quản lý Công việc, Quản lý Thời gian Hiệu quả

  10/09/2019 22:41:04 PM

  Sáng nay, 9 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 phố Thuỵ Khuê, Hà Nội, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khai mạc khóa tập huấn Kỹ năng“Lập Kế hoạch, Quản lý Công việc, Quản lý Thời gian Hiệu quả”. Khoá tập huấn do Viện Lãnh đạo và Quản lý – Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (LMI-MCaD) thực hiện.

 • Họp chuẩn bị nội dung tập huấn

  03/09/2019 09:45:00 AM

  Theo thỏa thuận giữa tổ chức OXFAM Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công đồng CECR và Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý MCaD, thời gian tới sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn cho 7 Liên minh vận động chính sách

 • Khóa Kỹ năng Tổ chức Sự kiện

  15/07/2019 10:56:12 AM

  Từ ngày 15-19/7/2019, tại Trung tâm Phát triển Phụ nữ, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI-MCaD) giảng dạy khóa Kỹ năng Tổ chức Sự kiện. Khóa học này được tổ chức sau các khóa đầu tiên thực hiện năm 2017 cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học có gần 40 cán bộ, chuyên viên và lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc Ngân hàng Trung ương và một số chi nhánh NHNN ở tỉnh.

1 2 3 4 5 ... >>> Last
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...