Khảo sát theo dõi tiến độ Dự án JICA Hỗ trợ Tăng cường Năng lực cho Văn phòng Quốc hội

Trong thời gian này, nhóm chuyên gia của Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD) bắt đầu thực hiện khảo sát theo dõi tiến độ giữa kỳ dự án “Hỗ trợ Tăng cường Năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam” (2017 – 2021). Hoạt động này nằm trong kế hoạch tư vấn giữa công ty MCaD với Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Nhật Bản (đơn vị hỗ trợ dự án), và được Văn phòng Quốc hội (VPQH) thông qua.

   Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng

   Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là chuyên gia và giảng viên cao cấp với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo. Thạc sỹ có gần 20 năm công tác tại các cơ quan bộ ngành (Bộ Ngoại giao năm 1990 – 1995, Bộ Nội vụ năm 1995 – 2002) và các cơ quan phát triển quốc tế (UNDP 2002 – 2007, ILO năm 2007 – 2009). Hiện nay Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là Phó Giám đốc Điều hành Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD), và là đồng sáng lập Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI).

   Tư vấn quản lý cho các cơ quan nhà nước

   Thế mạnh của Công ty MCaD là đội ngũ chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển tổ chức, nhân sự thuộc khu vực công. Ưu thế này được phản ánh trong hàng loạt các dự án và hoạt động tư vấn dành riêng cho các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án về đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy

     KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH (Phần II)

     5.3 Phân tích năng lực nhân sự:

     a. Khái niệm và nội dung:

     Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao.

     Năng lực nhân sự thường được cấu thành bởi ba yếu tố K – Kiến thức (mới và cập nhật); S – Các kỹ năng; và A – Thái độ (đối với công việc và cuộc sống)[1].

     Có thể chia thành các nhóm năng lực thành: (1) Năng lực chuyên môn; (2) Năng lực quản lý, lãnh đạo; và (3) Năng lực xã hội (quan hệ). Còn tại doanh nghiệp, căn cứ vào chiến lược kinh doanh, năng lực được chia thành: (1) Năng lực chung/cốt lõi (cần thiết cho tất cả mọi người trong công ty); (2) Năng lực chuyên môn; và (3) Năng lực quản lý, lãnh đạo.     [1] Xem thêm TS. Nguyễn Khắc Hùng, TS. Yeow Hua Poon (Đồng CB). Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính ở cấp tỉnh. Hà Nội: 2013.

       Đối tác
       Hỗ trợ trực tuyến

       Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

       Dự án
       • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

        Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

        Kể...

       • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
        Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
       • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
        Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
       • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
        Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
       • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
        Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
       • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
        Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
       • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
        Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
       • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
        Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
       • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
        Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
       • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
        Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...