Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

Trong vài năm gần đây, tận dụng các thành quả của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 cùng với làn sóng khởi nghiệp đang lan rộng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nhanh chóng tìm cách chuyển đổi cách thức quản lý và hoạt động để phát triển kinh doanh và không bị tụt hậu.

   Kỹ năng Quản lý thời gian hiệu quả

   Tại McaD, chúng tôi sẽ giúp bạn những bí quyết tối ưu hóa thời gian làm việc và quản lý hiệu quả “nguồn tài sản không thể tái tạo” này.

   Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)

   Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính phủ Đan Mạch (thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam hỗ trợ một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được thực hiện từ cuối năm 2007 đến 2014
     Đối tác
     Hỗ trợ trực tuyến

     Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

     Dự án
     • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
      Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
     • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
      Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
     • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
      Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
     • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
      Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
     • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
      Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
     • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
      Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
     • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
      Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
     • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
      Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
     • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
      Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...