Phát hành tập III bộ sách Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Giữa tháng 6/2019, Viện Lãnh đạo và Quản lý, Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý (LMI-MCaD) phát hành tập III bộ sách Kỹ năng quản lý, lãnh đạo do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu tới các đồng nghiệp và các độc giả lời giới thiệu tập sách này.

   Kỹ năng Quản lý thời gian hiệu quả

   Tại McaD, chúng tôi sẽ giúp bạn những bí quyết tối ưu hóa thời gian làm việc và quản lý hiệu quả “nguồn tài sản không thể tái tạo” này.

   Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)

   Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính phủ Đan Mạch (thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam hỗ trợ một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được thực hiện từ cuối năm 2007 đến 2014

     KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH (Phần I)

     Trong bốn chức năng quản lý, theo Mary Parker Follett (1923), lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch là hai chức năng đầu tiên và rất quan trọng[1]. Nếu không có kế hoạch chi tiết với mục tiêu rõ ràng, các hoạt động khả thi với nguồn lực tương thích thì hầu như không thể cắt đặt, phân công nhân sự, bảo đảm mang lại kết quả mong muốn. Việc theo dõi, giám sát và đánh giá tiến trình thực hiện cũng không có cơ sở, dẫn tới sự hỗn loạn trong tiến trình hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp. Bài viết này hệ thống hóa lý thuyết về lập kế hoạch và cung cấp một số kỹ thuật phân tích, giúp các nhà quản lý vận dụng vào thực tiễn điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả tại tổ chức/doanh nghiệp mình.
       Đối tác
       Hỗ trợ trực tuyến

       Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

       Dự án
       • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
        Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
       • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
        Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
       • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
        Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
       • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
        Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
       • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
        Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
       • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
        Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
       • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
        Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
       • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
        Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
       • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
        Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...