Hoàn thành khảo sát theo dõi, giám sát Dự án JICA-VPQH

Thực hiện hợp đồng đã ký với Dự án, đợt khảo sát theo dõi giám sát (Monitoring survey) này tiếp nối cuộc khảo sát cuối năm 2019 - đầu năm 2020 nhằm làm rõ và đánh giá tiến độ và mức độ đạt được của các hoạt động của Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội (VPQH). Nhóm chuyên gia tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD JSC) gồm 5 chuyên gia cấp cao đã được tuyển dụng, áp dụng phương pháp khảo sát khách quan để thực hiện hoạt động này.

   Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng

   Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là chuyên gia và giảng viên cao cấp với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo. Thạc sỹ có gần 20 năm công tác tại các cơ quan bộ ngành (Bộ Ngoại giao năm 1990 – 1995, Bộ Nội vụ năm 1995 – 2002) và các cơ quan phát triển quốc tế (UNDP 2002 – 2007, ILO năm 2007 – 2009). Hiện nay Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng là Phó Giám đốc Điều hành Công ty CP Tư vấn và Phát triển Quản lý (MCaD), và là đồng sáng lập Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI).

   Tư vấn quản lý cho các cơ quan nhà nước

   Thế mạnh của Công ty MCaD là đội ngũ chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển tổ chức, nhân sự thuộc khu vực công. Ưu thế này được phản ánh trong hàng loạt các dự án và hoạt động tư vấn dành riêng cho các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án về đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy

     ĐỔI MỚI KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (Bài 3)

     Nếu xem việc làm mới mô hình kinh doanh như một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp để thích ứng với hành vi thay đổi của người dùng thì việc thử nghiệm một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới lại là một quyết định đầy táo bạo, đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ, dám thử nghiệm, chào đón thất bại, không bị kìm hãm bởi chính những thành công đang có đến từ mô hình truyền thống.
       Đối tác
       Hỗ trợ trực tuyến

       Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

       Dự án
       • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

        Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

        Kể...

       • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
        Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
       • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
        Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
       • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
        Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
       • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
        Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
       • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
        Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
       • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
        Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
       • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
        Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
       • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
        Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
       • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
        Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...