• Tư vấn quản lý cho các cơ quan nhà nước

  04/07/2019 11:10:29 AM

  Thế mạnh của Công ty MCaD là đội ngũ chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển tổ chức, nhân sự thuộc khu vực công. Ưu thế này được phản ánh trong hàng loạt các dự án và hoạt động tư vấn dành riêng cho các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã và đang thực hiện nhiều dự án về đổi mới cơ cấu tổ chức, bộ máy

 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  04/07/2019 08:45:07 AM

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể từ tháng 1/2014 đến nay, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội (ONA) thông qua hai giai đoạn. Sau khi kết quả Giai đoạn I được đánh giá cao, Giai đoạn II (2017-2021) tập trung hỗ trợ cho 5 đơn vị cấp vụ của Văn phòng Quốc hội là Vụ Pháp luật, Vụ Thông tin, Vụ Tổng hợp, Vụ Lễ tân và Thư viện Quốc hội.

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)

  07/04/2018 16:56:06 PM

  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính phủ Đan Mạch (thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam hỗ trợ một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được thực hiện từ cuối năm 2007 đến 2014

 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội

  07/04/2018 16:49:17 PM

  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường Năng lực của Văn phòng Quốc hội Việt Nam nhằm nâng cao năng lực của VPQH hỗ trợ ba chức năng của Quốc hội, đó là chức năng đại diện, lập pháp và giám sát, đáp ứng các hoạt động đa dạng của Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013. Giai đoạn 1 của Đề án đã được VPQH và JICA đánh giá cao, tạo tiền đề cho việc thực hiện Giai đoạn 2 từ tháng 10 năm 2017 đến năm 2021.

 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính

  19/02/2018 10:57:42 AM

  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức cải cách hành chính (CCHC) các cấp của tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả: Các giảng viên nguồn sử dụng được toàn bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu để tập huấn lại cho các nhóm công chức chuyên trách CCHC ở ba cấp hành chính của tỉnh Hà Tĩnh.

 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang

  19/02/2018 10:58:56 AM

  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho 1 số chức danh, vị trí việc làm công chức nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động cải cách, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, và nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển KTXH trong bối cảnh hợp tác và hội nhập quốc tế.

1 2 3 4 >>> Last
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...