25/07/2013 11:38:39 AM

Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

(Lượt xem: 3175)

Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

1. Mục đích:

Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo đáp ứng hiệu quả nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng lãnh đạo cấp phòng theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng những yêu cầu mới trong điều kiện của nền công vụ Việt Nam, trong bối cảnh mới thực hiện Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Cơ quan Chủ quản: Bộ Nội vụ.

3. Thời gian: Tháng 7/2011 – tháng 12/2012

4. Phương pháp thực hiện:

4.1. Nghiên cứu tài liệu:

     - Nghiên cứu các lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng theo định hướng phát triển năng lực; các kinh nghiệm quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng quản lý;

     - Xác định nhóm đối tượng và đặc thù của nhóm đối tượng của chương trình;

     - Xác định các năng lực cần có để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao.

4.2. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng:

     - Thiết kế các công cụ khảo sát điều tra, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực theo yêu cầu của nhóm đối tượng và trong điều kiện của nền công vụ Việt Nam;

     - Tổ chức khảo sát, nghiên cứu vị trí việc làm của lãnh đạo cấp phòng trên 3 lĩnh vực: Nội chính, Văn hóa - Xã hội và Tài chính - Kinh tế;

     - Tổ chức khảo sát, thu thập phân tích và xử lý thông tin để xác định các thiếu hụt và các nhu cầu cần có về năng lực, từ đó xác định các kiến thức và kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng cho nhóm đối tượng là lãnh đạo cấp phòng;

     - Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp kết quả khảo sát.

4.3. Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu:

     - Xác định những yêu cầu chung và yêu cầu đặc thù về năng lực cho nhóm đối tượng của chương trình;

     - Dự thảo khung chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạocấp phòng thuộc 3 lĩnh vực: Nội chính, Văn hóa - Xã hội và Tài chính- Kinh tế;

     - Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng;

     - Biên soạn tài liệu giảng dạy;

     - Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp cho chương trình, tài liệu.

5. Các chuyên gia:

     1. TS. Nguyễn Khắc Hùng Trưởng nhóm Chuyên gia tư vấn

     2. TS. Mel Blunt Chuyên gia/giảng viên Quốc tế

     3. Th.S Nguyễn Tiến Dũng Chuyên gia/giảng viên

     4. GS. TSKH Nguyễn Văn Thâm Chuyên gia/giảng viên

     5. PGS. TS. Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu Chuyên gia/giảng viên

     6. PGS. TS. Trần Văn Nam Chuyên gia/giảng viên

     7. TS. Nguyễn Xuân Nguyên Chuyên gia/giảng viên

     8. PGS. TS. Võ Kim Sơn Chuyên gia/giảng viên

     9. PGS. TS. Vũ Duy Yên Chuyên gia/giảng viên

     10. PGS. TS. Lê Chi Mai Chuyên gia/giảng viên

6. Kết quả:

     1. Báo cáo kết quả điều tra và khuyến nghị chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng;

     2. Đề cương chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng với chi tiết các Mô đun;

     3. Bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng với 11 mô đun cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc 3 lĩnh vực (nội chính, kinh tế - tài chính và văn hoá – xã hội.

     4. Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình;

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...