28/07/2014 14:31:36 PM

Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

(Lượt xem: 3045)
Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
1. Mục đích: Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi       dưỡng (ĐTBD, gọi chung là nghiệp vụ quản lý đào tạo) cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) theo hướng đổi mới và cập nhật nhằm nâng cao năng lực quản lý đào tạo cho các cơ sở ĐTBD và các nhà quản lý đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc cho các chủ thể này và tăng cường hiệu quả quá trình ĐTBD CBCC, tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCC, VC trên cả nước.
2. Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ.
3. Thời gian: 12/2013 – 12/2014
4. Phương pháp thực hiện:
4.1. Khởi động:
- Trao đổi và thống nhất với Bộ Nội vụ (Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC) về phương pháp luận, cách thức tiếp cận và phân bổ thời gian trong thực hiện gói thầu này;
- Thống nhất kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện mục tiêu của gói thầu;
- Xác định phương hướng, kế hoạch xây dựng khung chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ĐTBD CBCC;
- Đề xuất các tiêu chí chất lượng để theo dõi tiến độ và kết quả của gói thầu.
4.2. Khảo sát nhu cầu đào tạo nghiệp vụ quản lý ĐTBD:
- Khảo sát lãnh đạo quản lý đào tạo.
- Khảo sát công chức tham mưu về ĐTBD.
- Phỏng vấn lãnh đạo quản lý đào tạo.
- Phỏng vấn công chức theo dõi đào tạo.
- Lấy ý kiến chuyên gia về nội dung phiếu hỏi, phiếu phỏng vấn có đạt được mục tiêu không;
- Điều tra, khảo sát thử;
- Qua kết quả điều tra, khảo sát thử, tiến hành chỉnh sửa phiếu hỏi, phiếu phỏng vấn;
- Thực hiện khảo sát;
- Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả làm cơ sở để thiết kế chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng.
4.3. Xây dựng chương trình, biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng:
- Xác định những yêu cầu chung và yêu cầu đặc thù về năng lực cho nhóm đối tượng của chương trình;
- Dự thảo khung chương trình đào tạo bồi dưỡng: 2 Chương trình cho 2 loại đối tượng đã xác định;
- Biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo bồi dưỡng;
- Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp cho chương trình, tài liệu;
- Thẩm định chương trình và tài liệu theo hai cấp: cơ sở và cấp Bộ.
4.4 Tổ chức 2 khóa thí điểm:
- Tổ chức thí điểm 2 khóa bồi dưỡng cho 2 đối tượng đã xác định;
- Rút kinh nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ tài liệu bồi dưỡng trước khi trình Bộ Nội vụ.
5. Các chuyên gia/giảng viên tham gia thực hiện:
  - TS. Nguyễn Khắc Hùng – Trưởng nhóm chuyên gia.
- ThS. Nguyến Tiến Dũng – Chuyên gia/giảng viên.
- PGS. TS. Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu – Chuyêngia/giảng viên.
- PGS. TS. Vũ Duy Yên – Chuyên gia/giảng viên.
6. Kết quả:
- Báo cáo 1: Báo cáo khởi động về phương pháp luận trình và thống nhất với Bộ Nội vụ;
- Báo cáo 2: Báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ĐTBD làm cơ sở đề xuất xây dựng chương trình, tài liệu ĐTBD;
- Dự thảo 02 Chương trình được đưa ra thẩm định ở hai cấp, và chỉnh sửa;
- 02 bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ĐTBD cho 02 đối tượng đã xác định;
- Báo cáo về 02 khóa thí điểm theo chương trình và bộ tài liệu đã biên soạn.
Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...